Cập nhật: Tình hình xét duyệt Visa du học các nước

Đại dịch Covid-19 đang dần qua đi. Thế giới bước [...]